Home / Живи снимки / Live images 51

Това е специална техника за заснемане на фотоси, които след определена обработка „оживяват”.