Home / Живи снимки / Live images [51]

Това е специална техника за заснемане на фотоси, които след определена обработка „оживяват”.