С регистрацията в сайта ArgoStars.com Вие се съгласявате със следните правила и задължения за използване:

Задължавате се да НЕ използвате публикуваните материали и услуги за незаконна дейност.

Задължавате се да НЕ публикувате материали с незаконен и агресивен характер, накърняващи правата на трети лица пряко или косвено.

Съгласявате се да не публикувате лична информация касаеща вас самите и трети лица.

Декларирате, че не приемате използването на груб и сексуално ориентиран език.

Задължавате се да НЕ публикувате материали съдържащи в себе си спам или рекламни послания.

Задължавате се да спазвате законите на Република България и всички местни закони.

Задължавате се да не прокламирате забранени от законите на Република България дейности.

Съгласявате се модераторите на сайта да редактират предоставените материали, както намерят за добре, без уведомление.

Съгласявате се, че ние собствениците на ArgoStars.com, не носим отговорност за публикуваната на този сайт информация, за нейната истинност, коректност и евентуално възникнали от това вреди.

Съгласявате се, да получавате регулярно по емайл новини за новите публикации в сайта ArgoStars.com. Ако не желаете да получавате новините от нашият портал по емайл, Вие можете да се откажете като ни изпратите съобщение за отписване.