Една от интересните особености на Adobe Creative Suite, версия 3 и нататък, е изчезването на ImageReady – програмата за създаване на уеб графики, която обикновено се използва за