Изключване на режим Facebook театър Наскоро Facebook вгради  нов начин за разглеждане на снимки, те си го наричат театър режим. На теория това е една по-напреднала  технология ,