Присъствието в социалните мрежи  постепенно се преврърна в необходимост за ефективния онлайн маркетинг. А в частност  фен страниците във Facebook  се обособиха като най – добрите средства за