Приложение от ArgoStars.com с което може да изпращате цветя на приятели в Facebook по всякакви поводи. ИЗПРАТИ ЦВЕТЕ НА ПРИЯТЕЛ В FACEBOOK