Фотоколаж е монтиране на снимка с компютърна програма. Използва се, за да се направи една снимка от две или повече, за карикатури, в рекламата, в модата и др.