Категория: тестове

IQ тест – безплатен

Този тест е разработен с цел измерване на коефициента на интелигентност (IQ). Тестът свежда до минимум влиянието на културни променливи, като език, математика и др. Тестът се базира
Виж още

Любовен калкулатор

ВИЖ и в FACEBOOK Копирай този код на твоя сайт и ще имаш собствен любовен калкулатор HTML Code: <center><object classid=“clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0″ width=“400″ height=“400″> <param name=“movie“ value=“http://www.argostars.com/Generators/love_calculator_Secure.swf“> <param name=“quality“
Виж още