Предсказания

Фотословица

Селектирайте с мишката откритата дума.


Думите са  разположени хоризонтално,вертикално и диагонално