Предсказания

Евала,аферим,машала,ашколсун

 Предлагам утвърждаването на нов ТВ жанр в сериалите: