Предсказания

Тилт-шифт ефект (tilt-shift)

Добавете към вашите снимки ефект за промяна на фокусната равнина или перспективата на изображението – ефект tilt-shift


Tilt-shift ефект

Tilt-shift ефект