Предсказания

Обработка на пейзажи с Photoshop

Няколко мои обработки на пейзажи с Photoshop. Поставете курсора на мишката върху снимката за да видите „Преди и след“



Коментари