Skype ефекти с емотикони

Нека да направим чата в  Skype по-забавен. Изненадайте вашите приятели с  някои от забавните арт изпълнения!
Просто копирайте текста и след това го поставете в чат прозореца на Skype.

fun 38 (sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(~)(~)(~)(~)(~)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(~)(h)(h)(h)(~)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(~)(h):*(h)(~)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(~)(h)(h)(h)(~)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(~)(~)(~)(~)(~)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(music)(sun)
(sun)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
fun36
(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)
(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(dance)(dance)
(dance)(rofl)(dance)(dance)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(dance)(dance)
(dance)(rofl)(dance)(dance)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(rofl)(dance)(dance)(dance)
(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)(rofl)(rofl)(rofl)(dance)
(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)(dance)
fun36
(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)
(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(devil)(devil)
(devil)(rofl)(devil)(devil)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(devil)(devil)
(devil)(rofl)(devil)(devil)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(rofl)(devil)(devil)(devil)
(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)(rofl)(rofl)(rofl)(devil)
(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)
fun 35 (rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)
(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)
(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)
(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)
(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)
(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)
(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)
(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)
(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)
(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)
(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)(rofl)(rofl)(y)
Linkin Park (music)(music)(music)(rock)(rock)(rock)(music)(music)(music)
(music)(music)(rock)(music)(music)(music)(rock)(music)(music)
(music)(rock)(rock)(music)(rock)(music)(music)(rock)(music)
(rock)(music)(rock)(music)(rock)(rock)(music)(rock)(rock)
(rock)(music)(rock)(music)(rock)(music)(rock)(music)(rock)
(rock)(music)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)
(music)(rock)(music)(music)(rock)(music)(music)(rock)(music)
(music)(music)(rock)(music)(rock)(music)(rock)(music)(music)
(music)(music)(music)(rock)(rock)(rock)(music)(music)(music)
peace (sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(sun)
(sun)(h)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(h)(sun)
(h)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(h)
(h)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(h)
(h)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(h)
(sun)(h)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(h)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
beer (beer)(happy)(beer) (beer)(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)
(beer)(beer)(happy)(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(happy)(beer) (happy)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)(happy)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(happy)(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)(beer)
(beer)(happy)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(happy)(beer)
fun21
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(beer)(d)(d)(^)(d)(d)(party)(party)(party)(d)(party)(party)(party)(d)(beer)(d)(beer)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(beer)(d)(^)(d)(^)(d)(party)(d)(party)(d)(party)(d)(party)(d)(beer)(d)(beer)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(beer)(beer)(beer)(d)(^)(d)(^)(d)(party)(party)(party)(d)(party)(party)(party)(d)(d)(beer)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(beer)(d)(^)(^)(^)(d)(party)(d)(d)(d)(party)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(beer)(d)(^)(d)(^)(d)(party)(d)(d)(d)(party)(d)(d)(d)(d)(beer)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(dance)(d)(d)(dance)(d)(party)(party)(party)(d)(*)(d)(*)(d)(*)(d)(d)(^)(d)(^)(d)(party)(party)(party)(d)(d)(h)(d)(d)(kiss)(kiss)(kiss)(d)
(d)(dance)(dance)(d)(dance)(d)(party)(d)(d)(d)(*)(d)(*)(d)(*)(d)(d)(^)(d)(^)(d)(party)(d)(d)(d)(h)(d)(h)(d)(kiss)(d)(kiss)(d)
(d)(dance) (dance) (dance)(d)(party)(party)(party)(d)(*)(d)(*)(d)(*)(d)(d)(d)(^)(d)(d)(party)(party)(party)(d)(h)(d)(h)(d)(kiss)(kiss)(kiss)(d)
(d)(dance)(d)(dance)(dance)(d)(party)(d)(d)(d)(*)(d)(*)(d)(*)(d)(d)(d)(^)(d)(d)(party)(d)(d)(d)(h)(h)(h)(d)(kiss)(kiss)(d)(d)
(d)(dance)(d)(d)(dance)(d)(party)(party)(party)(d)(d)(*)(d)(*)(d)(d)(d)(d)(^)(d)(d)(party)(party)(party)(d)(h)(d)(h)(d)(kiss)(d)(kiss)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
fun31 ……. (*)
……. (skype)
…… (skype)(skype)
….. (skype)(skype)(skype)
…. (sun)(skype)(sun)(skype)
… (skype)(skype)(skype)(skype)(skype)
.. (skype)(skype)(sun)(skype)(sun)(skype)
. (skype)(skype)(skype)(skype)(skype)(skype)(sun)
(skype)(skype)(sun)(skype)(skype)(sun)(skype)(skype)
(sun)(skype)(skype)(skype)(skype)(skype)(skype)(sun)(skype)
……. (hug)(hug)
fun29 (*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(punch)(punch)(punch)(*)(punch)(*)(*)(punch)(*)
(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(*)(*)
(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(punch)(*)(*)(*)
(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(punch)(*)(*)(*)
(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(*)(punch)(*)(*)
(*)(punch)(punch)(punch)(*)(punch)(*)(*)(punch)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
fun28 (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music)
(music) (dance) (smoking) (d) (party) (smoking) (d) (party) (smoking) (d) (dance) (music)
(music) (smoking) (dance) (d) (party) (smoking) (d) (party) (d) (dance) (smoking) (music)
(music) (d) (smoking) (dance) (party) (smoking) (d) (party) (dance) (smoking) (d) (music)
(music) (party) (d) (smoking) (dance) (party) (party) (dance) (smoking) (d) (party) (music)
(music) (smoking) (d) (party) (smoking) (dance) (dance) (smoking) (party) (d) (smoking) (music)
(music) (smoking) (d) (party) (smoking) (dance) (dance) (smoking) (party) (d) (smoking) (music)
(music) (party) (d) (smoking) (dance) (party) (party) (dance) (smoking) (d) (party) (music)
(music) (d) (smoking) (dance) (party) (smoking) (d) (party) (dance) (smoking) (d) (music)
(music) (smoking) (dance) (d) (party) (smoking) (d) (party) (d) (dance) (smoking) (music)
(music) (dance) (smoking) (d) (party) (smoking) (d) (party) (smoking) (d) (dance) (music)
(music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music) (music)
fun27 (punch)(punch)(devil);(;(;(;(;(;(;((devil)(punch)(punch)
(punch)(devil);(;(;(;(;(;(;(;(;((devil)(punch)
(punch)(punch)(devil);(;(;(;(;(;(;((devil)(punch)(punch)
(punch)(punch)(punch)(devil);(;(;(;(;((devil)(punch)(punch)(punch)
(punch)(punch)(punch)(punch)(devil);(;(;((devil)(punch)(punch)(punch)(punch)
(punch)(punch)(punch)(punch)(punch)(devil);((devil)(punch)(punch)(punch)(punch)(punch)
(punch)(punch)(punch)(punch)(punch)(devil)(devil)(devil)(punch)(punch)(punch)(punch)(punch)
(punch)(punch)(punch)(punch)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(punch)(punch)(punch)(punch)
fun26 (coffee)(coffee)(coffee)(coffee)(coffee)
(coffee)(*)(*)(*)(coffee)
(coffee)(coffee)(coffee)(*)(coffee)
(coffee)(coffee)(coffee)(*)(coffee)
(coffee)(coffee)(*)(coffee)(coffee)
(coffee)(coffee)(*)(coffee)(coffee)
(coffee)(coffee)(coffee)(coffee)(coffee)
(coffee)(coffee)(*)(coffee)(coffee)
(coffee)(coffee)(coffee)(coffee)(coffee)
fun25 (rain)(rain)(*)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(*)(rain)(rain)
(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)
(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(*)(rain)(sun)(sun)(rain)(*)(rain)(*)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(*)(rain)(rain)
(*)(*)(*)(sun)(sun)(*)(*)(sun)(sun)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(sun)(sun)(*)(*)(sun)(sun)(*)(*)(*)
(rain)(rain)(*)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(*)(rain)(rain)
(rain)(*)(rain)(*)(rain)(sun)(sun)(rain)(*)(rain)(*)(rain)
(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)
(rain)(*)(rain)(*)(rain)(rain)(rain)(rain)(*)(rain)(*)(rain)
(rain)(rain)(*)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(*)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)
fun24 (F)(F)(F)(F)(F)(sun)(sun)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)
(F)(F)(sun)(F)(F)(^)(^)(F)(F)(sun)(F)(F)
(F)(sun)(F)(F)(^)(d)(d)(^)(F)(F)(sun)(F)
(F)(F)(sun)(F)(F)(^)(^)(F)(F)(sun)(F)(F)
(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(sun)(F)(F)(sun)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(sun)(sun)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
fun23 (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(puke)(puke)(puke)(puke)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(pi)(pi)(pi)(pi)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(pi)(sun)(sun)(pi)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(pi)(sun)(sun)(pi)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(pi)(pi)(pi)(pi)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(puke)(puke)(puke)(puke)(puke)(puke)(envy)(F)
(F)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(envy)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
fun22
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning):*:*:*(mooning):*:*:*(mooning):*(mooning):*(mooning)
(mooning):*(mooning)(mooning)(mooning):*(mooning)(mooning)(mooning):*(mooning):*(mooning)
(mooning):*:*:*(mooning):*:*:*(mooning)(mooning):*(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning):*(mooning):*(mooning)(mooning)(mooning):*(mooning):*(mooning)
(mooning):*:*:*(mooning):*:*:*(mooning):*(mooning):*(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
fun21
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(f)(^)(f)(f)(party)(party)(party)(f)(party)(party)(party)(f)(beer)(f)(beer)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(^)(f)(^)(f)(party)(f)(party)(f)(party)(f)(party)(f)(beer)(f)(beer)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(beer)(beer)(beer)(f)(^)(f)(^)(f)(party)(party)(party)(f)(party)(party)(party)(f)(f)(beer)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(^)(^)(^)(f)(party)(f)(f)(f)(party)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(^)(f)(^)(f)(party)(f)(f)(f)(party)(f)(f)(f)(f)(beer)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
(f)(^)(^)(f)(f)(party)(f)(kiss)(kiss)(kiss)(f)(h)(h)(h)(f)(beer)(f)(beer)(f)(h)(h)(f)(f)(f)(kiss)(f)(f)(^)(F)(^)(f)
(f)(^)(^)(f)(f)(party)(f)(kiss)(f)(kiss)(f)(f)(h)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(h)(f)(h)(f)(kiss)(f)(kiss)(f)(^)(F)(^)(f)
(f)(^)(^)(^)(f)(party)(f)(kiss)(kiss)(kiss)(f)(f)(h)(f)(f)(beer)(beer)(beer)(f)(h)(f)(h)(f)(kiss)(f)(kiss)(f)(F)(^)(f)(f)
(f)(^)(f)(^)(f)(party)(f)(kiss)(kiss)(f)(f)(f)(h)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(h)(f)(h)(f)(kiss)(kiss)(kiss)(f)(F)(^)(f)(f)
(f)(^)(^)(^)(f)(party)(f)(kiss)(f)(kiss)(f)(f)(h)(f)(f)(beer)(f)(beer)(f)(h)(h)(f)(f)(kiss)(f)(kiss)(f)(F)(^)(f)(f)
(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)(f)
fun20 (d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
(music)(d)(d)(d)(d)(d)(music)
(music)(music)(d)(d)(d)(music)(music)
(music)(music)(music)(d)(music)(music)(music)
(music)(music)(music)(d)(music)(music)(music)
(music)(music)(music)(d)(music)(music)(music)
(music)(music)(music)(d)(music)(music)(music)
(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)
fun17 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
(f) (hi) (hi) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (hi) (hi) (f) (hi) (hi) (hi) (f)
(f) (hi) (f) (f) (f) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f)
(f) (hi) (f) (f) (f) (hi) (f) (hi) (hi) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f)
(f) (hi) (hi) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (f) (hi) (hi) (hi) (f)
(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
fun19 (nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)
(nod)(h)(h)(h)(nod)(h)(nod)(nod)(h)(nod)
(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(nod)(nod)
(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(h)(nod)(nod)(nod)
(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(h)(nod)(nod)(nod)
(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(nod)(h)(nod)(nod)
(nod)(h)(h)(h)(nod)(h)(nod)(nod)(h)(nod)
(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)(nod)
fun18 (emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)
(emo)(wave)(wave)(wave)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)
fun16 (music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(music)
(music)(music)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(music)(music)(music)
fun15 (rock)(rock)(rock):@:@:@(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock):@(rock)(devil)(rock):@(rock)(rock)
(rock):@(rock)(rock)(devil)(rock)(rock):@(rock)
:@(rock)(rock)(rock)(devil)(rock)(rock)(rock):@
:@(rock)(rock)(rock)(devil)(rock)(rock)(rock):@
:@(rock)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(rock):@
(rock):@(rock)(rock)(devil)(rock)(rock):@(rock)
(rock)(rock):@(rock)(devil)(rock):@(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock):@:@:@(rock)(rock)(rock)
fun14 (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(party)(party)(party)(party)(F)(F)(F)(F)
(party)(party)(party)(party)(F)(F)(F)(F)(party)(party)(party)(party)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(dance)(dance)(dance)(dance)(F)(F)(F)(F)(dance)(dance)(dance)(dance)
(dance)(dance)(dance)(dance)(F)(F)(F)(F)(dance)(dance)(dance)(dance)
(F)(F)(F)(F)(dance)(dance)(dance)(dance)(F)(F)(F)(F)
(party)(party)(party)(party)(F)(F)(F)(F)(party)(party)(party)(party)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)(party)
fun13 (sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)
(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)(rain)(sun)(rain)(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)
(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)(rain)(sun)(rain)(sun)(rain)(sun)(sun)(sun)
(sun)(rain)(rain)(rain)(sun)(rain)(rain)(rain)(sun)(rain)(rain)(rain)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
fun12
(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)
(music)(rock)(music)(music)(rock)(music)(music)(rock)(music) (rock)(rock)(rock)(rock)(music)(rock)(rock)(rock)(music)
(music)(rock)(music)(music)(rock)(music) (rock) (rock)(music)(music) (rock) (music) (music) (rock)(music)(music)(music)
(music)(rock)(rock)(rock)(rock)(music)(rock)(rock)(rock)(music)(music)(rock)(music)(music)(rock)(rock)(rock)(music)
(music)(rock)(music)(music)(rock) (rock) (music)(music) (rock)(music) (rock) (music) (music) (rock)(music)(music)(music)
(music)(rock)(music)(music)(rock)(rock)(music)(music)(music)(rock)(music)(rock)(music)(music)(rock)(rock)(rock)(music)
(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)
fun11 (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)
(e)(e)(e)(e)(e)(e)(sun)(e)(e)(e)(e)(e)(e)
(e)(e)(e)(e)(e)(sun)(sun)(sun)(e)(e)(e)(e)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(emo)(emo)(sun)(emo)(emo)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(sun)(sun)(sun)(emo)(emo)(sun)(emo)(emo)(sun)(sun)(sun)(e)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(e)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(devil)(devil)(devil)(devil)(devil)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(sun)(devil)(devil)(devil)(sun)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(e)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(e)(e)
(e)(e)(e)(e)(e)(sun)(sun)(sun)(e)(e)(e)(e)(e)
(e)(e)(e)(e)(e)(e)(sun)(e)(e)(e)(e)(e)(e)
(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)
fun5 (*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)8-)8-)8-)(*)8-)(*)(*)8-)(*)
(*)8-)(*)8-)(*)8-)(*)8-)(*)(*)
(*)8-)(*)8-)(*)8-)8-)(*)(*)(*)
(*)8-)(*)8-)(*)8-)8-)(*)(*)(*)
(*)8-)(*)8-)(*)8-)(*)8-)(*)(*)
(*)8-)8-)8-)(*)8-)(*)(*)8-)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
fun2 :):):):):):):):):):):):)
:):):):)(skype):):)(skype):):):):)
:):):):)(skype):):)(skype):):):):)
:):):):):):):):):):):):)
:):)(devil):):):):):):)(devil):):)
:):):)(devil)(devil):):)(devil)(devil):):):)
:):):):):)(devil)(devil):):):):):)
:):):):):):):):):):):):)

 

fun4 (puke)(skype)(pi)(u)(u)(pi)(pi)(u)(u)(pi)(skype)(puke)
(skype)(pi)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(pi)(skype)
(skype)(pi)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(pi)(skype)
(puke)(skype)(pi)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(pi)(skype)(puke)
(puke)(skype)(pi)(u)(u)(u)(u)(pi)(skype)(puke)
(puke)(skype)(pi)(u)(u)(pi)(skype)(puke)
(puke)(skype)(pi)(pi)(skype)(puke)
(puke)(skype)(skype)(puke)
fun6 (beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer) (drunk) (beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer) (drunk) (beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
fun7 (hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
(hug)(h)(*)(h)(*)(h)(*)(h)(hug)
(hug)(wasntme)(flex)(wasntme)(flex)(wasntme)(flex)(wasntme)(hug)
(hug)(sun)(e)(sun)(e)(sun)(e)(sun)(hug)
(hug):@8-):@8-):@8-):@(hug)
(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)(hug)
fun9 (rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock)(dance)(dance)(rock)(dance)(dance)(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)
(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock)(rock)(dance)(rock)(dance)(rock)(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(dance)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)
(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)(rock)
fun1
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(finger)(finger)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(finger)(finger)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)
fun3
(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(drunk)(mooning)(mooning)(drunk)(mooning)(mooning)(drunk)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(finger)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(drunk)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(drunk)(drunk)(drunk)
(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)
fun10
(finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger)
(finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger)
(finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger)
(finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (mooning) (finger) (finger)
(finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger)
(finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger)
(finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger)
(finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger)
(finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger)
(finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger)
(finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger) (finger) (finger)
(finger) (finger) (finger) (mooning) (finger) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (mooning) (mooning) (finger) (mooning) (finger) (finger)
(finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger) (finger)
fun8
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(cash)(cash)(cash)(cash)(cash)(cash)(bug)(flag:us)(cash)(cash)(cash)(*)(*)
(*)(cash)(flag:us)(cash)(cash)(flag:us)(cash)(bug)(h)(bug)(cash)(cash)(cash)(cash)(*)
(*)(flag:us)(cash)(cash)(cash)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(cash)(flag:us)(cash)(*)
(*)(flag:us)(cash)(cash)(bug)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(bug)(flag:us)(cash)(*)
(*)(cash)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(*)
(*)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(*)
(*)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(bug)(bug)(cash)(*)
(*)(cash)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(flag:us)(cash)(cash)(*)
(*)(cash)(flag:us)(cash)(bug)(h)(h)(h)(h)(h)(bug)(flag:us)(cash)(flag:us)(*)
(*)(cash)(cash)(flag:us)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(cash)(*)
(*)(cash)(bug)(bug)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(*)
(*)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(flag:us)(*)
(*)(cash)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(h)(h)(bug)(cash)(cash)(*)
(*)(cash)(cash)(bug)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(bug)(cash)(flag:us)(cash)(*)
(*)(cash)(flag:us)(cash)(bug)(bug)(h)(h)(bug)(bug)(cash)(cash)(cash)(cash)(*)
(*)(cash)(cash)(cash)(cash)(bug)(h)(bug)(cash)(cash)(cash)(flag:us)(cash)(cash)(*)
(*)(*)(flag:us)(cash)(cash)(cash)(bug)(cash)(flag:us)(cash)(cash)(cash)(cash)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
4 Comments

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.